Is de brug open in Leimuiden?

Open brug in Leimuiden