Is de brug open in Van Ewijcksluis?

Open brug in Van Ewijcksluis